Regulamin

Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej LUMINI

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Właścicielem i Administratorem Agencji Reklamowej Lumini jest Lumini s.c.
Nr konta bankowego: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4500 8913 3157
NIP 1132837729
Regon 142962312
Zwana dalej Agencją lub Lumini.
1.2. Serwis internetowy Agencji reklamowej Lumini dostępny jest pod adresem www.lumini.com.pl
1.3. Niniejszy regulamin określa:
- warunki korzystania z usług Agencji;
- zasady wykonywania kalkulacji;
- zasady akceptacji projektów;
- zasady przyjmowania zleceń;
- zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
- warunki reklamacji;
- odpowiedzialność Agencji Reklamowej Lumini.

2. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1. Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację regulaminu oraz zasad w nim zawartych, a także akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

3. Kalkulacje.

3.1. Kalkulacja zawiera koszt projektu, ceny jednostkowe artykułów lub usług, koszty techniczne oraz termin realizacji. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
3.2. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
3.3. Kalkulacja obowiązuje 14 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji.
3.4. W związku ze zmianami stanów magazynowych dostępność produktu może ulec zmianie w ciągu 14 dni ważności kalkulacji.
3.5. Kalkulacja nie jest wiążąca, nie stanowi oferty i w szczególnych przypadkach może ulec zmianie.
3.6. Lumini zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wycofania towarów z oferty lub zmiany zasad promocji.

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie grafiki wektorowej (cdr,ai), tekst zapisany w krzywych.
4.2. Termin realizacji projektu uzależniony jest od produktu na który ma zostać naniesiony projekt i jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia.
4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie z winy Klienta.
4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Wzór karty zamówienia przesyła do Klienta osoba reprezentująca Agencję.
5.2. Prawidłowe zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanej i opieczętowanej karty zamówienia.
5.3. Koszty transportu zamówionego towaru przy ogólnej wkocie zamówienia do 2000 zł netto ponosi zamawiający. Koszty transportu zamówionego towaru przy ogólnej wkocie zamówienia powyżej 2000 zł netto ponosi Agencja.

6. Warunki zgłoszenia reklamacji.

6.1. Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
6.2. Reklamacje można złożyć, pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6.3. Zgłaszając reklamację klient powinien dołączyć do niej kartę zamówienia oraz , które chce zareklamować.
6.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
6.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
6.6. Reklamacje można złożyć do 2 dni od momentu dostawy zamówionych artykułów. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
6.7. Reklamacje są rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia z reklamacją przez Agencję..
6.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
6.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w całej serii zamówienia.
6.10. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, powinien być czysty, powinien posiadać fabryczne opakowanie w dobrym stanie oraz wszystkie (nieoderwane) metki. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu i numer konta bankowego. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.

7. Zakres odpowiedzialności serwisu.

7.1. Agencja Reklamowa Lumini nie ponosi odpowiedzialności za:
- realizację projektów błędnie przygotowanych przez zamawiającego pod względem treści;
- realizację projektów błędnie przygotowanych przez zamawiającego pod względem technicznym, w których nie były dokonywane zmiany przez Lumini;
- realizację projektów zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
- opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
- opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Lumini, np. przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
- jakość i terminowość przesyłek kurierskich;
- terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a bankiem Lumini;
- w przypadku błędu w opisie towaru lub błędu w podanej cenie spowodowanych awarią systemową lub innym czynnikiem np. podania przez Producenta błędnej ceny, Agencja Reklamowa Lumini zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu oraz warunków reklamacji.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
8.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.lumini.com.pl.