Prawodawstwo po naszej stronie

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko Polski, lecz także wielu innych. Zjawisko to zapewnia wysoką wygodę życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że wszelkie konflikty zostaną rozwiązane sprawiedliwie, kryminaliści skutecznie osądzani, a na wyroki sądów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Rzecz jasna warto mieć świadomość, że to nie jedyne cechy praworządności – jest ich o wiele więcej. W dzisiejszych czasach jest to zagadnienie, które zdecydowanie należy intensywnie poruszać. Bez praworządności nie byłoby bowiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa – mamy do czynienia ze swoistym fundamentem, na którym budujemy nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do zapoznania się z krótkim wywodem odnośnie poszczególnych aspektów praworządności.

Wolne media

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale także trzeba zwrócić uwagę na wszelkiego typu kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez wątpienia wolność mediów, które muszą działać sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w nieco bardziej szerokim ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który znaczącą uderza w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizowania wszelkiego rodzaju protestów, marszów czy też innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, zwykle związanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Niewyobrażalnie ważne jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby mieszkańcy danego państwa mogli cieszyć się pełnią swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych urzędowych czynności, kluczowe są odpowiednio funkcjonujące urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i nikt nie może w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich pracę.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Każdy z nas powinien opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi wobec prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na zatrudnienie zaufanego fachowca w tym zakresie. Na prawników również państwo nie może pod żadnym pozorem wpływać, gdyż znacznie gryzie się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji o rządzącej nami władzy to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można oznajmić, że żyje się w wolnym państwie, jeśli ten deklaruje się jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o Polsce. Bez wątpienia każdy prawnik to powie. W dzisiejszych realiach trudno wyobrazić sobie komfortowe życie w kraju, w którym władza nie jest wybierana w wolnych wyborach – spójrzmy między innymi za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest podstawą

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najbardziej potrzebnych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. Z tego powodu z tym warto troszczyć się o swoje prawa i domagać się praworządności w każdy możliwy sposób.

Źródła:

  1. adwokatklodzko.com
Dodaj do zakładek Link.