Noże tokarskie – jak wyglądają i do czego są wykorzystywane?

Noże tokarskie jak wiadomo mają zastosowanie przy tokarkach, które można stosować przy skrawaniu. Noże tokarskie mają jedno ostrze i przy jego użyciu możemy dokonać toczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Obrabiany przedmiot najczęściej ma kształt walca lub innej bryły obrotowej i dzięki nożom tokarskim możliwe jest uformowanie go w inny kształt. Oprócz toczenia za ich pomocą można wykonać przecinanie, wcinanie, gwintowanie a także rowkowanie. Tokarki są często używanym urządzeniem do wytwarzania gwintów. Z czego zrobiony jest nóż tokarski i jakie możemy wyróżnić jego rodzaje? Jakich innych narzędzi użyjemy do wytwarzania gwintów?

Jak wygląda nóż tokarski?

Nóż tokarski zbudowany jest z dwóch części – roboczej i chwytowej. Część chwytowa instalowana jest prosto w tokarce, część robocza dla odmiany zawiera kilka innych elementów i to dzięki niej możliwa jest praca noża. Jej fragmentem jest powierzchnia natarcia i przyłożenia, krawędź skrawająca, ostrze i naroże. Każda z tych części pełni inne zadanie i wystarczy, że nie będzie jednej z nich i nóż nie będzie funkcjonalny. Noże tokarskie wykonane mogą być ze stali szybkotnącej i znajdą wtedy zastosowanie przy obróbce stali, staliwa, żeliwa a także miękkiego mosiądzu. Drugi surowiec wykonania to płytki zrobione z węglików spiekanych, dzieli się je jeszcze na kategorie S i H i obydwa będą wykorzystywane do innych materiałów.

Jakie wyróżniamy rodzaje noży tokarskich?

Noże tokarskie pogrupować można uwzględniając różne wskaźniki. Dosyć często można zobaczyć dzielenie ich według techniki obróbki. Wtedy wyróżniamy noże punktowe, kształtowe oraz obwiedniowe. Noże punktowe stykają się z kształtowanym materiałem punktowo, czyli jedynie wierzchołkiem ostrza. Noże kształtowe będą obrabiały materiał rantem ostrza, za to noże obwiedniowe charakteryzują się formowaniem poprzez przetaczanie się przez powierzchnię.

Innym sposobem na podział noży tokarskich będzie uwzględniający ich konstrukcję.

Wyróżnimy w takich sytuacjach noże tokarskie jednolite, składane, noże z płytką lutowaną oraz noże oprawkowe. Te pierwsze bywają wykonane z jednego rodzaju surowca i zazwyczaj jest to stal, składane za to mają zamienne płytki z węglików spiekanych. Noże mające płytkę lutowaną wykorzystywane są do toczenia wzdłużnego, zewnętrznego czy też wewnętrznego, ale także do przecinania oraz planowania. Noże oprawkowe dla odmiany wykonują nowe noże tokarskie o asymetrycznych kształtach – promieniowych, przezieraków, wytaczaków i zdzieraków.

Obróbka gwintów – jakich narzędzi oprócz noży tokarskich możemy do tego użyć?

Gwinty można robić za pomocą kilku różnych metod. Wyodrębnić możemy obróbkę walcowaniem, szlifowaniem, frezowaniem, nacinanie gwintownikiem albo nożami stycznymi wagnera oraz nacinanie na tokarce.

Dostępne na rynku noże styczne wagnera są niezmiernie specjalistycznym oraz skomplikowanym narzędziem, mimo to przy użyciu ich obróbka przebiega niesamowicie szybko.

Najprostszymi metodami jest nacinanie na gwintowniku i nacinanie gwintu narzynką. Zazwyczaj mogą być wykorzystywane także w domowych warsztatach jeśli tylko posiadamy odpowiednie narzędzia. Warto jednak pamiętać, że na gwintowniku obrobimy tylko gwinty wewnętrzne, a za pomocą narzynki gwinty zewnętrzne.

Źródło: Szlifmet – noże wagnera

Dodaj do zakładek Link.